O nás

Ing. Václav Losík, Ph.D. působí jako statik stavebních konstrukcí od roku 2004 a od 12.6.2009 jako samostatný autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, člen ČKAIT.

Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně v zaměření na konstrukce a statiku staveb se specializací na stavební mechaniku.

Během své profesní praxe pracoval jako výpočtář ve skupině areoelasticity ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) v Praze - Letňanech a později jako analytik vývoje modulu výpočtů dynamiky konstrukcí Dynam v MKP systému RFEM u společnosti Ing. Software Dlubal.

Václav Losík obhájil 18.6.2012 svoji disertační práci na téma Řešení nelineárních dynamických úloh s důrazem na aeroelasticitu. Tomuto tématu se věnoval při svém zaměstnání ve VZLÚ.

Společnost Losík statika byla založena na profesní praxi Ing. Václava Losíka, Ph.D. v lednu roku 2018. V současné době zaměstnává 5 odborných zaměstnanců. Pracujeme na projektech architektonicky netradičních budov, ŽB konstrukcí vodních staveb, ocelových inženýrských konstrukcí i kombinovaných konstrukcí rodinných domů.

Projekty umíme zpracovávat včetně posouzení nelinearit a dynamiky, resp. seizmicity, což jsme aplikovali na významném referenčním projektu vestavby prodloužení jeřábové dráhy v reaktorovém sále JE Temelín.

Umíme navrhovat masivní vodostavební železobetonové konstrukce, což jsme aplikovali při práci na projektech povodňových přelivů MVN Veselá, MVN Vlčkovice a novostavbě vodního díla Poldru Kutřín.

Kontakt

Sídlo Losík statika, s.r.o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 06771882
DIČ CZ06771882

+420 775 056 365
+420 226 202 477
info@losik.cz

Pobočka

Wolkerova 17
779 00 Olomouc


olomouc@losik.cz